BF9K - Trygghet och säkerhet vid varje byggprojekt

Med en entreprenör som är certifierad enligt BF9K får du som kund en bekräftelse på att entreprenören har ett fungerande ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö (KMA) som genom intern och extern revision hålls vid liv och ständigt förbättras.

Kraven i BF9K:s certifieringsregler bygger på samma principer som i ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.

BF9K certifieringssystem ger en effektiv byggprocess. BF9K-entreprenören är en samarbetspartner som arbetar under fastställd kravspecifikation för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

BF9K-systemet är framtaget i samråd med sakkunniga och entreprenörer. Granskningen, certifiering och årliga revisioner utförs av oberoende certifieringsorgan. Vid revisionen kontrolleras att BF9K-systemet fungerar både i företaget och i aktuella projekt.

I BF9K:s certifieringsregler finns krav på administrativa rutiner och krav på rutiner i projekt samt utbildnings-, produkt-, miljö- och arbetsmiljökrav.

Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy

För att del av vår KMA-policy, vänligen skicka ett mejl till kma@rosersbergsbygg.se