Ljusterö Prästgård

Rosersbergs Byggnads AB har fått i uppdrag att renovera och bygga om Ljusterö Prästgård.

Vi håller på just nu med en varsam upprustning och ombyggnad av Ljusterö Prästgård till församlingshem med tillhörande funktioner. Uppdragsgivare är Ljusterö - Kulla Församling. Projektledare är Michael Smeds och arbetsledare på plats är Daniel Smeds.Tillbaka till startsidan