Om företaget

Familjen Smeds, Edvin, hans fru Ingeborg och deras söner flyttade till Sverige från Finland 1956 och efter att ha hjälpt församlingen att renovera sockenkyrkan beslutade sig Edvin 1963 att tillsammans med sönerna starta ett byggnadsföretag.

Under år 2013 har vi firat vårt 50 års jubileum med bl a en uppskattad dag på vårt Snickeri där många av våra beställare och vänner i branschen kom och firade tillsammans med oss.

Rosersbergs Byggnads AB är fortfarande ett familjeägt företag som står med ett ben stadigt bland byggnader av högt kulturellt värde med traditionella byggnadsmetoder och med ett ben lika stadigt i det moderna byggandet. Vi utför lika väl mindre serviceåtaganden som större entreprenader.

Företaget har mångårig erfarenhet av arbete i publika miljöer samt av projekt med både högt kultur- som sekretessvärde genom långt gående samarbete med Specialfastigheter, Statens fastighetsverk, Rikspolisstyrelsen, Kriminalvården, Luftfartsverket, Fortifikationsverket med flera.

Linoljemålarna i Sigtuna AB, Sjölin & Åkergren El AB och Ekeby Rör AB är helägda dotterföretag.

Om företaget