Ett axplock av några intressanta projekt

Drottningholms slott

Drottningholms slott

Vid Drottningholm finns fler än 80 hus och vi har gjort uppdrag i nästan alla och vi är nog stoltast över fasadrenoveringen av slottet.

Beställare: Statens fastighetsverk

Arlanda flygplats

Arlanda flygplats

En av sveriges största arbetsplatser och så även för oss under flera år. Vi har utfört om- och tillbyggnader både på landside och airside.

Beställare: Swedavia (Luftfartsverket)

Ulriksdal och Haga

Ulriksdal och Haga

Två kungliga slott i norra ändan av Stockholm. Vi utför löpande service och renoveringar i alla möjliga miljöer här.

Beställare: Statens fastighetsverk

Svartsjö slott

Svartsjö slott

När slottet väcktes ur sin dvala fick vi förtroendet att utföra den stora entreprenaden med både exteriör och interiör.

Beställare: Statens fastighetsverk

Lindalléer Drottningholm

Lindalléer Drottningholm

Vi utför markentreprenader också. Bland annat har vi bytt ut en stor del av lindalléerna i Drottningholms slottspark.

Beställare: Statens fastighetsverk