Svartsjö slott - Utvändig och invändig renovering
Drottningholms slott - Fasadrenovering mm
Arlanda flygplats - Byggservice och ombyggnader
Skeppsholmskyrkan - Invändig ombyggnad mm
Svartsjö slott - Utvändig och invändig renovering Drottningholms slott - Fasadrenovering mm Arlanda flygplats - Byggservice och ombyggnader Skeppsholmskyrkan - Invändig ombyggnad mm

Välkommen till Rosersbergs Byggnads AB

Företagspresentation                                                                                            

Rosersbergs Byggnads AB är sedan starten 1963 ett familjeägt företag som utför likväl mindre serviceåtaganden som större entreprenader åt beställare i offentlig sektor.

Företaget är moderbolag i en koncern inom vilken relationerna till de tre helägda dotterbolagen Sjölin & Åkergren El AB, Linoljemålarna i Sigtuna AB och Ekeby Rör AB är starka.

Renoveringar av kyrkor och likvärdiga kulturbyggnader samt ett långtgående samarbete med exempelvis Statens Fastighetsverk, Specialfastigheter, Rikspolisstyrelsen, Kriminalvården, Luftfartsverket och Fortifikationsverket har vi skapat oss mångårig erfarenhet av arbete i publika miljöer samt av projekt med både högt kultur- liksom sekretessvärde.

Vi står med ett ben stadigt bland byggnader av högt kulturellt värde med traditionella byggnadsmetoder och med ett ben lika stadigt i det moderna byggandet. Renoveringar av våra största kulturarv, ombyggnader av offentliga lokaler under drift och projekt med unika förutsättningar är vardag för oss.

Genom våra pågående och tidigare projekt är vi vana med SUA-avtal och all vår personal uppfyller de krav som ställs från våra beställare idag.

På Rosersbergs Byggnads AB arbetar sex tjänstemän och 35 yrkesarbetare tillsammans med kontor, förråd och specialsnickeri i Skånela, Rosersberg. Lokalkontor finns på Kvarteret Kronoberg och vid Drottningholms slott. Vi utför arbeten i hela Stor Stockholm.

 


Förstärkning samt stenarbeten

Förstärkning samt stenarbeten

Läs mer

Kontakta oss

Postadress
Rosersbergs Byggnads AB
Ekeby Kvarn - Skånela 133
195 96 Rosersberg

Telefon
08-590 386 00
E-post
info@rosersbergsbygg.se