Rosersbergs Byggnads AB Entreprenör för ditt projekt

Rosersbergs Byggnads AB är sedan starten 1963 ett familjeägt företag som utför likväl mindre serviceåtaganden som större entreprenader, företrädesvis beställare i offentlig sektor. Genom långtgående samarbeten med Statens Fastighetsverk, Specialfastigheter, Rikspolisstyrelsen, Kriminalvården, Swedavia och Svenska Kyrkan  har vi skapat oss mångårig erfarenhet av arbete i publika miljöer likväl som projekt med höga arkitektoniska och kulturhistoriska värden.

 

Nyheter

Riddarhuset

Riddarhuset – Palatsprojektet

Riddarhuset i Stockholm står inför en omfattande invändig renovering och vi har den stora glädjen att vara kontrakterade för detta som Generalentreprenör. Projektstarten är beräknad till hösten 2023.

Riddarhuspalatset genomgår en stor invändig renovering 2023-2025. Under denna period ska tekniska funktioner som vvs, el, brandsystem och köksutrustning vars livslängd har passerat, bytas ut. En omfattande ytskiktsrenovering av Stenhallen och Riddarhussalen kommer att ske, inklusive en rengöring och restaurering av den stora plafondmålningen Dygdernas rådslag. Riddarhussalen kommer av denna anledning vara stängd från hösten 2023 och hela 2024. Lantmarskalkssalen får en helt ny interiörbelysning samtidigt som akustiken ska förbättras. Förhoppningen är att även kunna renovera parken och övriga utemiljöer under kommande år.

Ambitionen är att allt interiört arbete ska vara färdigt till adelsmötets öppnande i februari 2025, knappt ett år innan Riddarhuset som institution firar 400 år.

BESTÄLLARE: RIDDARHUSET │BYGGHERRE: RIDDARHUSET

Puts, avfärgning samt murning

Puts- och murningsarbeten med traditionella och moderna material

Ny-, till- och ombyggnadsarbeten

Vi utför alla typer av byggnadsarbeten på moderna byggnader och vårt byggda kulturarv.

Snickeri

Vi har eget snickeri för specialsnickerier och restaureringar av befintliga snickeridetaljer

Markarbeten

Vi utför det mesta inom mark & anläggning med egen personal eller utvalda underentreprenörer

Se vad vi gjort åt andra

Referenser

Kontakta oss

Önskar du offert eller mer information om våra tjänster? Fyll i formuläret nedan så återkommer vi.

 


Läs våra villkor och integritetspolicy