Referenser

Genom långtgående samarbeten med Statens Fastighetsverk, Specialfastigheter, Rikspolisstyrelsen, Kriminalvården, Swedavia och Svenska Kyrkan har vi skapat oss mångårig erfarenhet av arbete i publika miljöer likväl som projekt med höga arkitektoniska och kulturhistoriska värden.

Ulriksdal och Haga

Två kungliga slott i norra ändan av Stockholm. Vi utför löpande service och renoveringar i alla möjliga miljöer här. Beställare: Statens fastighetsverk

Drottningholms slott

Vid Drottningholm finns fler än 80 hus och vi har gjort uppdrag i nästan alla och vi är nog stoltast över fasadrenoveringen av slottet.

Beställare: Statens fastighetsverk

Arlanda flygplats

En av sveriges största arbetsplatser och så även för oss under flera år. Vi har utfört om- och tillbyggnader både på landside och airside.

Beställare: Swedavia (Luftfartsverket)

Svartsjö slott

När slottet väcktes ur sin dvala fick vi förtroendet att utföra den stora entreprenaden med både exteriör och interiör.

Beställare: Statens fastighetsverk

Lindalléer Drottningholm

Vi utför markentreprenader också. Bland annat har vi bytt ut en stor del av lindalléerna i Drottningholms slottspark.

Beställare: Statens fastighetsverk

Sollentuna kyrka

Sollentuna kyrkas äldsta delar, västtornet och delar av långhuset uppfördes omkring 1100-talet och byggdes successivt ut under medeltiden. Under 1600 talets första hälft tillkom det polygona högkoret med sin takryttare vilket uppfördes som ett gravkor åt familjen på Sollentunaholm. Många restaureringar har utförts sedan dess, en del ganska hårda och okänsliga. Kyrkan är idag klassad som ett kyrkligt kulturminne.

Rosersbergs Byggnads AB har haft förmånen att utföra utvändig fasadrestaurering inkl takreparationer och tillgänglighetsanpassningar både ut & invändigt. Invändigt har även en ny orgelläktare tillförts för att rymma den nya orgeln.

 

Beställare: Sollentuna församling