För våra leverantörer.

Faktura skickas till Reskontra@rosersbergsbygg.se 

Faktura måste vara märkt med projektnummer och referens