Våra tjänster

På samma sätt som vi värnar om varje nybyggnation och renoveringsobjekt som om de vore en egen kär familjemedlem är vi noggranna med att vårda våra kundrelationer väl, och vi ser fram emot ett framtida samarbete med er!

Puts, avfärgning samt murning

Vi arbetar med traditionella såväl som moderna material, vi har kunskapen och erfarenheten att arbeta med traditionella material, bryta till egen kalkfärg m.m. likväl som utföra arbeten med moderna material

Ny- till- och ombyggnadsarbeten, Renoveringar och Restaureringar

Rosersbergs Byggnads AB
utför byggnadsarbeten på alla typer av byggnader.
Vi i samarbete med utvalda erfarna konsulter och underentreprenörer genomför projekt från ax till limpa på såväl mindre ombyggnader som till större restaureringar av det byggda kulturarvet.

Snickeri

På vårt egna snickeri tillverkar vi specialsnickerier, dörrar & fönster, lister mm samt restaurerar befintliga snickerier.

Markarbeten

Vi utför det mesta inom mark & anläggning med egen personal eller utvalda underentreprenörer

Se vad vi gjort åt andra

Referenser