Kvalitet, miljö och arbetsmiljö (BKMA)

BKMA-certifierade

Byggföretagens verksamhetsledningssystem (BKMA) – är ett system anpassat för byggbranschen i kvalitet, miljö och arbetsmiljöarbete för mindre och medelstora företag. Det är byggbranschens kvalitetssystem. Syftet med systemet är att dokumentera för beställaren hur företaget uppfyller de krav som ställs beträffande kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Etablerade rutiner, från ledningsmöte till sista spiken, gör det enklare att uppfylla myndigheter, företags och kunders krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Årliga revisioner leder till välkänd certifiering och rustar verksamheten för fler och större uppdrag.

Produktcertifiering har som syfte att intyga att den produkt som byggföretaget har uppfyller specificerade krav, som kan finnas i standarder, myndighetsföreskrifter eller frivilliga specifikationer.

BKMA (Byggföretagen Miljö Kvalitet Arbetsmiljö) lanserades 15 september 2021. Systemet har sina rötter i BF9K och POVEL och kommer att ersätta BF9K hos oss.

Systemet består av fem huvuddelar

– Certifieringsregler
– Produktkrav
– Utbildningskrav
– Krav på rutiner i projekt
– Krav på administrativa rutiner

Du kan läsa mer på https://byggforetagen.se/darfor-ska-du-anlita-ett-byggforetag-med-bkma-certifiering/

Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy

För att del av vår KMA-policy, vänligen skicka ett mejl till

kma@rosersbergsbygg.se